Månadsarkiv: december 2013

God Jul

Publicerat i Uncategorized

Excel som bedömningsverktyg

En av de saker som jag insåg när lgr 11 infördes var att det krävdes mycket större krav på dokumentation av elevernas förmågor. Som lärare måste jag veta vilka förmågor eleven har uppnått och med vilken kvalitet för att kunna

Märkta med:
Publicerat i Uncategorized

Exit ticket

John Hattie är en av de mest ansedda skolforskarna och har gjort en stor metastudie där han förklarar vilka faktorer som påverkar undervisningen. En av slutsatserna som han drar i sin bok ”Visible Learning for Teachers” är: Know thy impact.

Publicerat i Uncategorized

Skapa formulär med Google drive

Denna video förklarar hur man enkelt skapar ett formulär med Google drive.

Publicerat i Uncategorized